เงื่อนใขการใช้บริการ

 


1. ราคาค่าขนส่งที่เสนอให้ลูกค้าเป็นราคาค่าขนส่งจากโกดังจีนที่กวางโจวหรืออี้อูถึงกรุงเทพฯ เท่านั้น
2. สินค้าที่ฝากเราขนส่งห้ามเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เช่นสารเสพติด หากพบ ลูกค้าจะต้องรับโทษตามกฎหมาย
3. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจนับสินค้าให้เรียบร้อยภายในวันที่ส่งสินค้า หากลูกค้าไม่ตรวจนับสินค้า
และพบว่าสินค้าสูญหายภายหลัง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4. สินค้าที่แตกหักง่าย ทางเราแนะนำให้ลูกค้าตีลังไม้หรือหีบห่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันและลดความเสียหายในการขนส่ง
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่สินค้าเสียหายเกิดจากบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทของ
สินค้า จากทางร้านค้า สินค้าที่แตกหักง่าย เช่นกระเบื้อง กระจก โครมไฟ ไม่ว่าจะมีบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเก็ตใดๆก็ตาม
ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
6. ทางเรามีบริการจัดทำประกันสินค้า ลูกค้าที่จะซื้อประกันต้องแจ้งราคาค่าสินค้าตามจริง หากต้องการทำประกันสินค้าทางเรา
คิดค่าใช้จ่าย 4% จากมูลค่าสินค้าจริง โดยเราจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการขนส่งเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง
ส่วนสินค้าที่ไม่มีประกัน ทางเรารับผิดชอบความเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งเป็นมูลค่า 2 เท่าของค่าขนส่งของสินค้าชิ้นนั้น
7. ถ้าค่าขนส่งต่ำกว่า 1,000 บาท ทางเราขอคิดค่าบริการขนส่ง ขั้นต่ำ 1,000 บาท
8. ถ้า 1 คิวน้อยกว่า 200 Kg ทางเราอาจจะพิจารณาคิดเป็นคิว หรือเป็นไปตามข้อตกลง
9. ถ้า 1 คิวมากกว่า 200 Kg ทางเราอาจจะพิจารณาคิดเป็นกิโลกรัม หรือเป็นไปตามข้อตกลง