บริการหลักของ CPS CARGO

 


1.  บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน ด้วยบริการ ทางรถและทางเรือ พร้อมเคลียร์ภาษี

2.  บริการติดต่อประสานงานแทนลูกค้า และ นำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย

3.  บริการจัดหาสินค้าจากร้านค้า และ โรงงานผลิตสินค้า ในประเทศจีน

4.  บริการไกด์ , ล่าม พาลูกค้าไปตลาดค้าส่งสินค้าต่างๆ ในประเทศจีน

5.  บริการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทำ VISA , รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม

6. บริการเคลียร์ภาษีเหมาตู้คอนเทนเนอร์ จากจีนมาไทย และ จากไทยไปจีน

7. บริการกระจายสินค้าแทนลูกค้า

อื่นๆ รบกวนสอบถามและติดต่อ